• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Dopoledne pod Ještědem s BKB

Téma: Evropský den obětí. Pomoc a podpora lidem, kteří se stali obětí trestného činu i jejich blízkým, které obvykle tato situace též zasáhne. To je smyslem Evropského dne obětí, který si připomínáme 22 února. S jakými nejčastějšími případy se setkávají v liberecké pobočce Bílého kruhu bezpečí a v čem spočívá jeho pomoc, to probereme hodinu před polednem s vedoucí liberecké pobočky Evou Jandovou.

Záznam pořadu si můžete poslechnout zde: https://www.mujrozhlas.cz/host-dopoledne-pod-jestedem/mgr-eva-jandova-vedouci-liberecke-pobocky-bileho-kruhu-bezpeci

 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009