• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Prezentace BKB v Olomouci

Ve čtvrtek 30. března 2023 vás zveme na prostranství před Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde najdete v čase 8:30 - 16:30 hod stánek Bílého kruhu bezpečí. Prohlédnout si můžete i naši mobilní poradnu. 

Více informací o akci naleznete zde: https://www.fttech.org/novinka-detail.asp?id=9452

Těšíme se na viděnou.

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009