• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Máme zlatou!

Minulou sobotu proběhl v pražském Braníku devátý ročník Help Cup. Pro nás to byla osmá účast v charitativním turnaji v plážovém volejbale a cinklo první zlato!!! Hanko a Kubo, jste borci! Děkujeme. Na rok opatrujeme díky vám  putovní pohár :)

Děkujeme i druhému týmu z Českých Budějovic "Nikči krček", který vybojoval v dresu BKB 7. místo. 

  

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009