• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

BOJUJME SPOLEČNĚ PROTI PŘENOSU DOMÁCÍHO NÁSILÍ!

Máte zkušenost s domácím násilím? Zapojte se do dotazníkového šetření, pomůžete nám nasbírat cenná data v boji proti mezigeneračnímu přenosu domácího násilí. Odkaz zde: https://www.click4survey.cz/s4/56346/fe41d671

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009