• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Policejní prezident podepsal dohodu o spolupráci s neziskovými organizacemi

Osm neziskových organizací, které se v rámci České republiky zabývají pomocí obětem trestných činů, je podepsáno pod dohodou o spolupráci s Policií České republiky. Cílem dnešního dne podepsané dohody je především účinná pomoc obětem nejrůznějších trestných činů, a to včetně zvlášť zranitelných obětí mravnostní kriminality.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-pomoc-obetem-trestnych-cinu.aspx

Foto: Policie ČR 

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009