• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

BKB se připojí k Bubnovačce

Bílý kruh bezpečí se v pondělí 20. 11. 2023 zapojí do preventivní akce Bubnovačka, kterou pořádá Centrum Locika. Hlavní myšlenkou je upozornit na téma násilí na dětech, se kterým se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká. Účastí v Bubnovačce dávají všichni jasně najevo, že násilí do výchovy a do života dětí nepatří.

Už nyní je přihlášeno 60 tisíc lidí z celé republiky.

Chcete-li se přidat, najdete více info o akci zde: https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009