• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

BKB Praha slaví 32. výročí

V roce 1991 připadl devatenáctý listopad na úterý. Bylo pěkné počasí, odpoledne měl Bílý kruh bezpečí (dále BKB) tiskovou konferenci v Pařížské ulici v syndikátu novinářů. Poradna tehdy sídlila pod Nuselským mostem ve Spytihněvově ulici, v prvním patře manželské poradny. V první den fungování pražské poradny BKB přišla oběť trestného činu krádeže vloupáním, na kterou pamětníci nikdy nezapomenou, protože se stala historicky první klientkou naší služby. Paní Z., milá dáma tehdy ve věku 62 let. Pachatel jí způsobil škodu na zařízení bytu za více než 60.000Kč. Tenkrát to pořád ještě byla dost velká suma.

Od té doby se provoz poradny nezastavil, naopak se rozšířil na každý pracovní den, funguje i terapeutický program a pomoc případového manažera. Pražská poradna BKB za tu dobu eviduje 14.170 osobních kontaktů (19.11.1991 – 19.11.2023).

V poradně BKB Praha se střídá 70 dobrovolníků v pozicích asistentů a odborných poradců, kteří nezištně ve svém volném čase pomáhají obětem kriminality, svědkům a pozůstalým.

Provoz pražské poradny BKB  je v roce 2023 podpořen z prostředků MPSV, Magistrátu hl. města Prahy, Úřadu městské části Prahy 2 a z prostředků od dárců.

Děkujeme za důvěru obětem, které vyhledaly pomoc naší poradny. Děkujeme dobrovolníkům za jejich čas, znalosti, energii a pomoc, kterou obětem poskytují. Děkujeme podporovatelům a donátorům.

Mgr. Markéta Vitoušová
vedoucí poradny
Bílý kruh bezpečí – poradna Praha

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009