• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Provoz poraden během vánočních prázdnin

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 - nonstop a bezplatně - bez omezení během celých vánočních prázdnin.

Brno - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích

České Budějovice - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích

Jihlava - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích

Liberec - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích, případová manažerka čerpá ve dnech 27.12.-2.1. dovolenou

Olomouc - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích

Ostrava - poradna bude zavřená o státních svátcích a 28.12. 

Intervenční centrum BKB Ostrava - bez omezení

Pardubice - poradna bude zavřená pouze o státních svátcích

Plzeň - Ve dnech 22.12.2023 - 1.1.2024 bude uzavřena celá budova, ve které sídlíme. Z tohoto důvodu bude zavřená poradna. V pracovní dny jsme vám k dispozici na telefonu a na emailu. 

PRAHA - OTEVŘENO máme ve středu a čtvrtek 27. - 28.12. bez objednání vždy v čase 12 - 20 hodin a v pátek 29.12. v čase 9 - 12 hodin bez objednání. Po celou otevírací dobu budou v poradně zkušení psychologové a právníci.
Máte-li zájem o objednání na konkrétní hodinu, kontaktujte nás na bkb.praha@bkb.cz.
Poradna bude zavřená pouze o státních svátcích. 

Nabízíme diskrétní a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým. V poradně budou přítomni zkušení právníci a psychologové.
Poskytujeme:
- individuální psychologickou, morální a praktickou pomoc při vyřízení nezbytných záležitostí
- aktuálně podporu při vyrovnání se s dopady útoku na všechny traumatizované osoby, včetně nepřímých obětí
- doprovod důvěrníka na policii, případně zprostředkování informací se souhlasem obětí
- právní informace o právech obětí a svědků včetně pozůstalých
- pomoc s vyplněním žádosti o peněžitou pomoc státu
- individuální krátkodobou psychoterapii a jiné.
 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009