• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Den bezpečnosti

V sobotu 10.2.2024 bude v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích probíhat Den bezpečnosti. Těšit se můžete na ukázkové lekce sebeobrany, přednášky v oblasti kyberbezpečnosti, praktické rozbory modelových situací a další. V 17 hodin se vám představí pobočka Bílého kruhu bezpečí z Českých Budějovic. Těšíme se na viděnou.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.igycentrum.cz/den-bezpecnosti-10-unora

 

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009