Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

01. říjen 2007 / BKB se zapojí do měsíce neziskového sektoru

Bílý kruh bezpečí se v říjnu zapojí do kampaně "30 dní pro neziskový sektor".  V Praze 5 bude akce probíhat jeden týden, a to od 1.10. do 6.10.2007 na pěší zóně Anděl, kde bude umístěn informační stan pro prezentaci jednotlivých nestátních neziskových organizací. Bílý kruh bezpečí bude prezentovat svoji činnost ve středu 3.10. 2007 od 10 do 18 hodin. Přijďte se podívat.

17. září 2007 / Tisková zpráva: Bílý kruh bezpečí slaví 16 let existence

Praha, 17. září 2007 – Dne 4. září 2007 uplynulo 16. let od vzniku Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, eviduje více než 32 500 kontaktů, v rámci kterých poskytoval podporu a pomoc nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům trestných činů. Ve prospěch jejich lepšího postavení podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které například rozšířily katalog práv poškozených v trestním řízení. Jedním z nejvýznamnějších návrhů tohoto sdružení je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím.

04. září 2007 / 16. výročí Bílého kruhu bezpečí

Praha, 4. září 2007 – Na den přesně před 16 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, svou pomoc poskytl ve více než 30.000 případů nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům a podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které pomáhají v ČR zlepšit postavení poškozených v trestním řízení.

29. srpen 2007 / Netradiční kampaň proti domácímu násilí oslovila násilné osoby

Praha, 20. srpna 2007 – Prvním lednovým dnem letošního roku nabyl v České republice účinnosti zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Na nová pravidla v přístupu k domácímu násilí, jeho charakteristiku a místa pomoci byla zaměřena pětiměsíční celorepubliková informační kampaň občanského sdružení Bílý kruh bezpečí realizovaná v rámci projektu „HRÁZ proti domácímu násilí“. Na citylightech, plakátech, letácích, pohlednicích a tiskových inzerátech vzkázal Bílý kruh bezpečí všem násilným osobám „Od 1.1. 2007 můžete být za domácí násilí ze svého domova vykázáni.“

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio