Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

03. leden 2007 / Informace k zákonu č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím

Návrh zákona č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím zpracovala skupina expertů Bílého kruhu bezpečí o.s. v roce 2004. Bílý kruh bezpečí realizuje v letech 2005 - 07 v rámci OP RLZ projekt "Hráz" (pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem trestných činů). Součástí projektu bylo také zpracování metodického rámce intervenčních center, dokumentace případů domácího násilí, adaptace metody SARA pro zjišťování rizika budoucího násilí, tvorba lektorských fondů pro výcvik policistů, sociálních pracovníků, strážníků obecní a městské policie, lékařů a dalších osob v profesionálním kontaktu s domácím násilím.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio