Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

15. březen 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím definitivně schválen v Parlamentu ČR

Dne 14.3.2006 hlasovali poslanci znovu o návrhu zákona na ochranu před domácím násilím, který jim byl vrácen ze Senátu. K přijetí usnesení byla nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy souhlas 101. Ze 176 přítomných hlasovalo pro poslanecký návrh 139 poslanců. Tím poslanci setrvali na svém původním stanovisku, které bylo v souladu s předloženým návrhem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí.

20. únor 2006 / Náramek v barvě modřiny říká: NÁSILÍ NE!

Silikonový náramek fialové barvy místy přecházející v černou provází kampaň proti násilí, kterou zahájilo Ministerstvo vnitra.

Na kampani spolupracuje ministerstvo s Bílým kruhem bezpečí – linkou DONA, organizací La Strada, Českou katolickou charitou – projektem Magdala, sdružením Linka bezpečí zaměřeným na děti a mládež a nadačním fondem Elpida – Zlatá linka seniorů. 

08. únor 2006 / Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Petra Vitoušová, byla letos již počtvrté pozvána Schwabovou nadací na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Petra Vitoušová byla jmenována nadací prof. Klause a Hildy Schwabových sociální inovátorkou roku 2002 a stala se tak jednou ze sta dosud vybraných sociálních inovátorů světa a  jednou z osmi inovátorů v Evropě.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio