Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

03. leden 2007 / Informace k zákonu č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím

Návrh zákona č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím zpracovala skupina expertů Bílého kruhu bezpečí o.s. v roce 2004. Bílý kruh bezpečí realizuje v letech 2005 - 07 v rámci OP RLZ projekt "Hráz" (pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem trestných činů). Součástí projektu bylo také zpracování metodického rámce intervenčních center, dokumentace případů domácího násilí, adaptace metody SARA pro zjišťování rizika budoucího násilí, tvorba lektorských fondů pro výcvik policistů, sociálních pracovníků, strážníků obecní a městské policie, lékařů a dalších osob v profesionálním kontaktu s domácím násilím.

21. prosinec 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím

Praha, 21. prosince 2006 – 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který zásadním způsobem změní situaci ohrožených osob. Návrh tohoto zákona vypracovala expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004 z iniciativy Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí.

02. říjen 2006 / Braňme se!

je rozsáhlý osvětový projekt, na kterém Bílý kruh bezpečí spolupracuje s Beny TV. Jedná se o koprodukci, tj. sdružení peněžních i nepeněžních prostředků a činností ke společné výrobě audiovizuálního díla. Televizní cyklus třinácti publicistických pořadů s hranými prvky na téma prevence a obrana proti násilí vysílá Česká televize od září každý pátek v 19:30 na II. programu.

20. září 2006 / Cena VIA Bona pro Mgr. Vlastimila Venclíka

V úterý 19. září byly předány ceny VIA Bona pro dárce pod záštitou amerického velvyslance Williama Cabanisse v jeho rezidenci. Cenu VIA Bona uděluje již devátým rokem Nadace VIA. Příkladné dárce ve čtyřech kategoriích vybírala hodnotící komise z téměř 50 nominovaných firem a individuálních dárců z celé České republiky.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio