• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

15. březen 2006 / Nová kampaň DONA linky pro pomoc obětem domácího násilí

Ve dnech od 15. do 30. března 2006 budou na veřejných místech ve dvaceti městech v republice umístěny stojany s informačními letáky a s krabičkami zápalek propagující DONA linku.

více informací

15. březen 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím definitivně schválen v Parlamentu ČR

Dne 14.3.2006 hlasovali poslanci znovu o návrhu zákona na ochranu před domácím násilím, který jim byl vrácen ze Senátu. K přijetí usnesení byla nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy souhlas 101. Ze 176 přítomných hlasovalo pro poslanecký návrh 139 poslanců. Tím poslanci setrvali na svém původním stanovisku, které bylo v souladu s předloženým návrhem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí.

více informací

10. březen 2006 / Cena KŘESADLO JUDr. Martinu Kloubkovi

V Praze dne 1. března převzalo z rukou primátora cenu pro nejlepšího dobrovolníka roku na návrh Nadace Hestia deset vyznamenaných, mezi nimi byl i člen pražské poradny Bílého kruhu bezpečí. Gratulujeme. Publikujeme v plném znění odůvodnění návrhu.

více informací

21. únor 2006 / Tisková zpráva k Evropskému dni obětí

Ve středu 22. února si připomeneme Evropský den obětí.

více informací

20. únor 2006 / Náramek v barvě modřiny říká: NÁSILÍ NE!

Silikonový náramek fialové barvy místy přecházející v černou provází kampaň proti násilí, kterou zahájilo Ministerstvo vnitra.

Na kampani spolupracuje ministerstvo s Bílým kruhem bezpečí – linkou DONA, organizací La Strada, Českou katolickou charitou – projektem Magdala, sdružením Linka bezpečí zaměřeným na děti a mládež a nadačním fondem Elpida – Zlatá linka seniorů. 

více informací

08. únor 2006 / Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Petra Vitoušová, byla letos již počtvrté pozvána Schwabovou nadací na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Petra Vitoušová byla jmenována nadací prof. Klause a Hildy Schwabových sociální inovátorkou roku 2002 a stala se tak jednou ze sta dosud vybraných sociálních inovátorů světa a  jednou z osmi inovátorů v Evropě.

více informací

12. leden 2006 / Nová služba v pražské poradně

Pražská poradna BKB nabízí svým klientům od ledna 2006 novou službu - podpůrnou psychoterapii.

více informací

12. leden 2006 / Vítejte na nových webových stránkách

Bílý kruh bezpečí Vás s potěšením vítá na svých nových webových stránkách, které spouští v jubilejním roce patnáctého výročí existence organizace.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009