• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Aktuality

11. říjen 2007 / Nový zákon na ochranu před domácím násilím v ČR inspiruje další státy

V příštím týdnu se na půdě Bratislavské vysoké školy Práva uskuteční pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče konference „Domácí násilí – nová praxe a nová legislativa v Evropě“. O násilí mezi blízkými osobami zde budou diskutovat odborníci ze Slovenska, České republiky, Rakouska, Nizozemí a Itálie. Velká část programu konference bude patřit zástupcům Bílého kruhu bezpečí a expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí, kteří na konferenci detailně představí novou českou legislativu a praxi včetně zkušeností získaných za 9 měsíců účinnosti zákona.

více informací

09. říjen 2007 / Nabídka zaměstnání v BKB Ostrava

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

08. říjen 2007 / Den otevřených dveří v BKB Plzeň

Bílý kruh bezpečí v Plzni si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří BKB Plzeň, ku příležitosti otevření nových prostor poradny ve čtvrtek 18. října 2007 od 15:00 v nových prostorách plzeňské poradny BKB, Husova 11, Plzeň.

více informací

01. říjen 2007 / BKB se zapojí do měsíce neziskového sektoru

Bílý kruh bezpečí se v říjnu zapojí do kampaně "30 dní pro neziskový sektor".  V Praze 5 bude akce probíhat jeden týden, a to od 1.10. do 6.10.2007 na pěší zóně Anděl, kde bude umístěn informační stan pro prezentaci jednotlivých nestátních neziskových organizací. Bílý kruh bezpečí bude prezentovat svoji činnost ve středu 3.10. 2007 od 10 do 18 hodin. Přijďte se podívat.

více informací

24. září 2007 / Ostravská pobočka BKB oslavila 10. výročí

Dne 16. 9. 2007 uplynulo přesně 10 let od otevření regionální poradny Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Ostravě. V ostravské pobočce BKB působí celkem 2 pracoviště.

více informací

17. září 2007 / Tisková zpráva: Bílý kruh bezpečí slaví 16 let existence

Praha, 17. září 2007 – Dne 4. září 2007 uplynulo 16. let od vzniku Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, eviduje více než 32 500 kontaktů, v rámci kterých poskytoval podporu a pomoc nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům trestných činů. Ve prospěch jejich lepšího postavení podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které například rozšířily katalog práv poškozených v trestním řízení. Jedním z nejvýznamnějších návrhů tohoto sdružení je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím.

více informací

04. září 2007 / 16. výročí Bílého kruhu bezpečí

Praha, 4. září 2007 – Na den přesně před 16 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, svou pomoc poskytl ve více než 30.000 případů nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům a podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které pomáhají v ČR zlepšit postavení poškozených v trestním řízení.

více informací

03. září 2007 / Pronásledování je rozšířený fenomén

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem a svědkům trestných činů již 16 let. Hlavní principy jeho činnosti nám přiblížila prezidentka BKB Petra Vitoušová, která jeho vznik v 90. letech iniciovala.

více informací

29. srpen 2007 / Nabídka zaměstnání v Centrále Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici projektový a výcvikový manažer/ka Centrály Bílého kruhu bezpečí v Praze.

více informací

29. srpen 2007 / Netradiční kampaň proti domácímu násilí oslovila násilné osoby

Praha, 20. srpna 2007 – Prvním lednovým dnem letošního roku nabyl v České republice účinnosti zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Na nová pravidla v přístupu k domácímu násilí, jeho charakteristiku a místa pomoci byla zaměřena pětiměsíční celorepubliková informační kampaň občanského sdružení Bílý kruh bezpečí realizovaná v rámci projektu „HRÁZ proti domácímu násilí“. Na citylightech, plakátech, letácích, pohlednicích a tiskových inzerátech vzkázal Bílý kruh bezpečí všem násilným osobám „Od 1.1. 2007 můžete být za domácí násilí ze svého domova vykázáni.“

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009