• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 31 let!

Aktuality

15. březen 2007 / Společně při ochraně práv obětí trestné činnosti

Dohodu o spolupráci podepsali dne 14. března 2007 generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. Luděk Kula a prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí Mgr. Petra Vitoušová.

více informací

21. únor 2007 / BKB vydává odbornou publikaci v nakladatelství GRADA

U příležitosti letošního Evropského dne obětí vydává Bílý kruh bezpečí v nakladatelství Grada publikaci „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, která bude pokřtěna 21.2. v Praze. Kmotrem publikace je herec Václav Vydra, který s Bílým kruhem bezpečí spolupracoval na televizním seriálu pro ČT „Braňme se“.

více informací

06. únor 2007 / Tisková zpráva: V lednu bylo v České republice vykázáno 89 násilných osob

Celkem 89 násilných osob bylo policisty v lednu tohoto roku vykázáno z bytu nebo domu. Toto opatření nebylo trestem, ale preventivním opatřením, které s velkou pravděpodobností zabránilo další eskalaci násilných útoků proti blízkým osobám.

více informací

31. leden 2007 / PR kampaň Bílého kruhu bezpečí v Praze

Celý únor se můžete v pražských ulicích setkat s plakáty BKB na tramvajích. Plakáty upozorňují na služby pražské poradny.

více informací

18. leden 2007 / Prezidentka BKB vybrána jako jedna z osmnácti vlivných Češek

17. ledna 2007, MF DNES - Vlivné Češky: Které ženy nám nejvíc mluví do života?

více informací

03. leden 2007 / Informace k zákonu č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím

Návrh zákona č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím zpracovala skupina expertů Bílého kruhu bezpečí o.s. v roce 2004. Bílý kruh bezpečí realizuje v letech 2005 - 07 v rámci OP RLZ projekt "Hráz" (pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem trestných činů). Součástí projektu bylo také zpracování metodického rámce intervenčních center, dokumentace případů domácího násilí, adaptace metody SARA pro zjišťování rizika budoucího násilí, tvorba lektorských fondů pro výcvik policistů, sociálních pracovníků, strážníků obecní a městské policie, lékařů a dalších osob v profesionálním kontaktu s domácím násilím.

více informací

21. prosinec 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím

Praha, 21. prosince 2006 – 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který zásadním způsobem změní situaci ohrožených osob. Návrh tohoto zákona vypracovala expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004 z iniciativy Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí.

více informací

05. prosinec 2006 / Odborná konference Bílého kruhu bezpečí

V budově Ministerstva spravedlnosti ČR se dne 5. prosince 2006 konala jednodenní odborná Konference ke stavu implementace Rámcového rozhodnutí Rady Evropské Unie (2001/220/SVV) ze dne 5.3. 2001 o postavení obětí v trestním řízení.

více informací

15. listopad 2006 / Pražská poradna slaví 15. narozeniny

19. listopadu oslaví pražská poradna již patnáct let své existence. Dosud poskytla více než 4.300 osobních konzultací.

více informací

02. říjen 2006 / Braňme se!

je rozsáhlý osvětový projekt, na kterém Bílý kruh bezpečí spolupracuje s Beny TV. Jedná se o koprodukci, tj. sdružení peněžních i nepeněžních prostředků a činností ke společné výrobě audiovizuálního díla. Televizní cyklus třinácti publicistických pořadů s hranými prvky na téma prevence a obrana proti násilí vysílá Česká televize od září každý pátek v 19:30 na II. programu.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009