• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

15. květen 2008 / Aktuální čísla z DONA linky pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím

V neděli 11. května mohla DONA linka slavit hned dvoje malé kulatiny. V uvedeném dnu totiž završila 80. měsíc nepřetržitého provozu! Představuje to bezmála 60 tisíc hodin, ve kterých byli konzultantky a konzultanti připraveni reagovat na zakázky ve voláních, kterých bylo již 23 370.

více informací

29. duben 2008 / Odborníci: Novináři mohou obětem kriminality uškodit

Praha, 29. dubna 2008 (ČTK) - Novináři, kteří referují o kriminalitě, by měli k obětem trestných činů přistupovat šetrně a s citem. Především by neměli o případech informovat takovým způsobem, aby bylo možné oběti identifikovat. To platí zvlášť v případě, kdy je postiženým dítě. Shodli se na tom odborníci, kteří dnes představili publikaci Novináři a oběti trestných činů. Nevhodné informace mohou podle nich negativně ovlivnit život obětí i jejích blízkých.

více informací

18. duben 2008 / Výroční zpráva BKB 2007

Aktuální Výroční zprávu Bílého kruhu bezpečí za rok 2007 naleznete pod odkazem O nás - Výroční zprávy.

více informací

11. duben 2008 / Nová publikace: „Novináři a oběti trestných činů“

Novináři, fotografové a televizní štáby vidí za svůj život mnoho lidských tragédií. Často jsou přítomni následkům hromadných nebo individuálních lidských neštěstí, které byly mnohdy způsobeny trestnou činností. Při těchto traumatizujících situacích jednak přímo působí na oběti, jednak bývají i sami traumatem bezprostředně zasaženi. Protože se jedná o profesní skupinu, která je v oblasti psychosociální podpory většinou opomíjena, připravilo psychologické pracoviště Ministerstva vnitra ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí v druhém pololetí r. 2007 publikaci „Novináři a oběti trestných činů“.

více informací

19. březen 2008 / Cena Křesadlo 2007 pro PhDr. Ludmilu Čírtkovou

Již po osmé převzala desítka dobrovolníků z rukou primátora hl.m. Prahy Pavla Béma, patrona Křesadel Tomáše Töpfera a ředitelky Hestia – NDC Olgy Sozanské ceny Křesadlo, které jsou určeny „Obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“.

více informací

10. březen 2008 / Z tisku: Pronásledují vás? Nikdo nepomůže

MF DNES, 10.3.2008: Tomáš Kočí bydlí na koleji, chodí na přednášky a občas na pivo. Nic zvláštního. Až na jednu věc. Kamkoli se čtyřiadvacetiletý muž hne, jako stíny ho následují dvě ženy. U našich západních sousedů by ženy zatkla policie. U nás nebezpečné pronásledování, tzv. stalking, trestný není. Desetina Čechů se s podobným problémem setkala, řešení je ale zatím v nedohlednu.

více informací

05. březen 2008 / Z tisku: Mění svět, alespoň v malém

FRESH Magazine, březen 2008: Historicky první českou Sociálně prospěšnou podnikatelkou roku byla v roce 2002 vyhlášena Petra Vitoušová, prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Původně pracovala Petra jako novinářka, dnes stojí v čele organizace, která pomáhá obětem trestných činů.

více informací

01. březen 2008 / Fórum neziskovek

Ve dnech 11. a 12. března se v Mramorovém sále Lucerny (Praha 1) v rámci filmového festivalu Jeden svět uskuteční Fórum neziskových organizací, na kterém se představí přes třicet nevládních organizací z České republiky. Přijďte navštívit stánek Bílého kruhu bezpečí, o.s. po oba dny v době 14 - 22 hodin

více informací

21. únor 2008 / Tisková zpráva u příležitosti Evropského dne obětí

U příležitosti letošního Evropského dne obětí (22.2.) byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi Obvodním ředitelstvím Policie ČR Praha II a Bílým kruhem bezpečí, občanským sdružením pro pomoc obětem a svědkům trestných činů v ČR při pomoci obětem násilných trestných činů.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009