• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Aktuality

29. květen 2007 / Pomoc dětským obětem a svědkům kriminality

V letech 2006 - 2008 je Bílý kruh bezpečí partnerem při realizaci mezinárodního projektu MUSAS II, který rozšiřuje v Evropě model výcviků prohlubujících odbornost dobrovolníků, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi jako oběťmi a svědky trestných činů.

více informací

20. květen 2007 / U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti

20.5.2007, Praha - U 80 procent případů domácího násilí jsou přítomné děti, řekl na pražské konferenci o rodině Drahomír Ševčík z Bílého kruhu bezpečí.

více informací

04. květen 2007 / Nabídka zaměstnání v Bílém kruhu bezpečí v Ostravě

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

02. duben 2007 / PR kampaň k zákonu č.135/2006 Sb.

2. dubna 2007 startuje v celé republice nová PR kampaň Bílého kruhu bezpečí k zákonu na ochranu před domácím násilím.

více informací

15. březen 2007 / Společně při ochraně práv obětí trestné činnosti

Dohodu o spolupráci podepsali dne 14. března 2007 generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. Luděk Kula a prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí Mgr. Petra Vitoušová.

více informací

21. únor 2007 / BKB vydává odbornou publikaci v nakladatelství GRADA

U příležitosti letošního Evropského dne obětí vydává Bílý kruh bezpečí v nakladatelství Grada publikaci „Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“, která bude pokřtěna 21.2. v Praze. Kmotrem publikace je herec Václav Vydra, který s Bílým kruhem bezpečí spolupracoval na televizním seriálu pro ČT „Braňme se“.

více informací

06. únor 2007 / Tisková zpráva: V lednu bylo v České republice vykázáno 89 násilných osob

Celkem 89 násilných osob bylo policisty v lednu tohoto roku vykázáno z bytu nebo domu. Toto opatření nebylo trestem, ale preventivním opatřením, které s velkou pravděpodobností zabránilo další eskalaci násilných útoků proti blízkým osobám.

více informací

31. leden 2007 / PR kampaň Bílého kruhu bezpečí v Praze

Celý únor se můžete v pražských ulicích setkat s plakáty BKB na tramvajích. Plakáty upozorňují na služby pražské poradny.

více informací

18. leden 2007 / Prezidentka BKB vybrána jako jedna z osmnácti vlivných Češek

17. ledna 2007, MF DNES - Vlivné Češky: Které ženy nám nejvíc mluví do života?

více informací

03. leden 2007 / Informace k zákonu č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím

Návrh zákona č. 135/2005 Sb. na ochranu před domácím násilím zpracovala skupina expertů Bílého kruhu bezpečí o.s. v roce 2004. Bílý kruh bezpečí realizuje v letech 2005 - 07 v rámci OP RLZ projekt "Hráz" (pomoc obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem trestných činů). Součástí projektu bylo také zpracování metodického rámce intervenčních center, dokumentace případů domácího násilí, adaptace metody SARA pro zjišťování rizika budoucího násilí, tvorba lektorských fondů pro výcvik policistů, sociálních pracovníků, strážníků obecní a městské policie, lékařů a dalších osob v profesionálním kontaktu s domácím násilím.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009