• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

17. září 2007 / Tisková zpráva: Bílý kruh bezpečí slaví 16 let existence

Praha, 17. září 2007 – Dne 4. září 2007 uplynulo 16. let od vzniku Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, eviduje více než 32 500 kontaktů, v rámci kterých poskytoval podporu a pomoc nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům trestných činů. Ve prospěch jejich lepšího postavení podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které například rozšířily katalog práv poškozených v trestním řízení. Jedním z nejvýznamnějších návrhů tohoto sdružení je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím.

více informací

04. září 2007 / 16. výročí Bílého kruhu bezpečí

Praha, 4. září 2007 – Na den přesně před 16 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, svou pomoc poskytl ve více než 30.000 případů nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům a podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které pomáhají v ČR zlepšit postavení poškozených v trestním řízení.

více informací

03. září 2007 / Pronásledování je rozšířený fenomén

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem a svědkům trestných činů již 16 let. Hlavní principy jeho činnosti nám přiblížila prezidentka BKB Petra Vitoušová, která jeho vznik v 90. letech iniciovala.

více informací

29. srpen 2007 / Nabídka zaměstnání v Centrále Bílého kruhu bezpečí

Bílý kruh bezpečí, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici projektový a výcvikový manažer/ka Centrály Bílého kruhu bezpečí v Praze.

více informací

29. srpen 2007 / Netradiční kampaň proti domácímu násilí oslovila násilné osoby

Praha, 20. srpna 2007 – Prvním lednovým dnem letošního roku nabyl v České republice účinnosti zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Na nová pravidla v přístupu k domácímu násilí, jeho charakteristiku a místa pomoci byla zaměřena pětiměsíční celorepubliková informační kampaň občanského sdružení Bílý kruh bezpečí realizovaná v rámci projektu „HRÁZ proti domácímu násilí“. Na citylightech, plakátech, letácích, pohlednicích a tiskových inzerátech vzkázal Bílý kruh bezpečí všem násilným osobám „Od 1.1. 2007 můžete být za domácí násilí ze svého domova vykázáni.“

více informací

22. srpen 2007 / Výroční zpráva BKB 2006

Aktuální Výroční zprávu Bílého kruhu bezpečí za rok 2006 naleznete pod odkazem O nás - Výroční zprávy.

více informací

15. srpen 2007 / Zákon na ochranu před domácím násilím v ČR ochránil více než 1 000 přímo ohrožených osob

V České republice bylo v období od 1.1. – 30.6. 2007 prostřednictvím patnácti intervenčních center celkem evidováno 483 rozhodnutí Policie ČR o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí. V 21 případě (tj. v 4,3 %) došlo v prvním pololetí k vykázání/zákazu vstupu opakovaně (tj. ve stejných domácnostech).

více informací

23. červenec 2007 / Omezený provoz olomoucké pobočky BKB v srpnu

Od 1. do 31.8. 2007 bude mít olomoucká pobočka Bílého kruhu bezpečí otevřeno pouze v úterý od 16 do 18 hodin.

více informací

11. červenec 2007 / Nová adresa pobočky BKB v Plzni

Od 16. července 2007 sídlí plzeňská pobočka BKB na nové adrese: Husova 11, 301 35 Plzeň. Tel.č. 377 637 695 zůstává stejné.

Upozorňujeme na omezený letní provoz plzeňské pobočky do 31.8. 2007 každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin.

více informací

29. červen 2007 / DONA linka: 20 000 volání

Akreditovaná linka důvěry specializovaná na nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí, kterou provozuje o.s. Bílý kruh bezpečí,  zaznamenala volání s pořadovým číslem 20 000!

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009