• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Aktuality

21. prosinec 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím

Praha, 21. prosince 2006 – 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který zásadním způsobem změní situaci ohrožených osob. Návrh tohoto zákona vypracovala expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004 z iniciativy Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí.

více informací

05. prosinec 2006 / Odborná konference Bílého kruhu bezpečí

V budově Ministerstva spravedlnosti ČR se dne 5. prosince 2006 konala jednodenní odborná Konference ke stavu implementace Rámcového rozhodnutí Rady Evropské Unie (2001/220/SVV) ze dne 5.3. 2001 o postavení obětí v trestním řízení.

více informací

15. listopad 2006 / Pražská poradna slaví 15. narozeniny

19. listopadu oslaví pražská poradna již patnáct let své existence. Dosud poskytla více než 4.300 osobních konzultací.

více informací

02. říjen 2006 / Braňme se!

je rozsáhlý osvětový projekt, na kterém Bílý kruh bezpečí spolupracuje s Beny TV. Jedná se o koprodukci, tj. sdružení peněžních i nepeněžních prostředků a činností ke společné výrobě audiovizuálního díla. Televizní cyklus třinácti publicistických pořadů s hranými prvky na téma prevence a obrana proti násilí vysílá Česká televize od září každý pátek v 19:30 na II. programu.

více informací

20. září 2006 / Cena VIA Bona pro Mgr. Vlastimila Venclíka

V úterý 19. září byly předány ceny VIA Bona pro dárce pod záštitou amerického velvyslance Williama Cabanisse v jeho rezidenci. Cenu VIA Bona uděluje již devátým rokem Nadace VIA. Příkladné dárce ve čtyřech kategoriích vybírala hodnotící komise z téměř 50 nominovaných firem a individuálních dárců z celé České republiky.

více informací

11. září 2006 / DONA linka slaví 5. narozeniny

Dne 11. září uplyne pět let od okamžiku, kdy občanské sdružení Bílý kruh bezpečí zahájilo provoz DONA linky, která od té doby na čísle 2 51 51 13 13 poskytuje v nepřetržitém provozu informace osobám ohroženým domácím násilím.

více informací

06. září 2006 / Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. završují společný pětiletý projekt

Praha, 6. září 2006 – Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. dnes představují výsledky druhého, srovnávacího reprezentativního výzkumu o domácím násilí v České republice. Výzkum nabízí srovnání aktuální situace s rokem 2001, kdy agentura STEM uskutečnila pro Philip Morris ČR a.s. a Bílý kruh bezpečí tentýž výzkum v ČR poprvé.

více informací

04. září 2006 / Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestných činů již 15 let

Praha, 4. září 2006 – Na den přesně před 15 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, svou pomoc poskytl ve více než 27 000 případů nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům a podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které pomáhají v ČR zlepšit postavení poškozených v trestním řízení.

více informací

14. srpen 2006 / Vykázání podle nového zákona již za necelých 5 měsíců

První lednový den roku 2007 Česká republika zásadně změní svůj přístup k problematice domácího násilí. V tento den nabude účinnosti zákon 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím v České republice.

více informací

01. srpen 2006 / Nová adresa pražské poradny

Od 1. srpna 2006 sídlí pražská poradna Bílého kruhu bezpečí na adrese U Trojice 2, Praha 5.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009