• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Aktuality

08. únor 2006 / Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Petra Vitoušová, byla letos již počtvrté pozvána Schwabovou nadací na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Petra Vitoušová byla jmenována nadací prof. Klause a Hildy Schwabových sociální inovátorkou roku 2002 a stala se tak jednou ze sta dosud vybraných sociálních inovátorů světa a  jednou z osmi inovátorů v Evropě.

více informací

12. leden 2006 / Nová služba v pražské poradně

Pražská poradna BKB nabízí svým klientům od ledna 2006 novou službu - podpůrnou psychoterapii.

více informací

12. leden 2006 / Vítejte na nových webových stránkách

Bílý kruh bezpečí Vás s potěšením vítá na svých nových webových stránkách, které spouští v jubilejním roce patnáctého výročí existence organizace.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009