Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

03. září 2016 / Bílému kruhu bezpečí je 25 let

V neděli 4. září 2016 uplyne 25 let od založení Bílého kruhu bezpečí. Za tuto dobu poskytl téměř 160 000 osobních a telefonických konzultací. Služby obětem kriminality a domácího násilí poskytuje v jedenácti poradnách a na nonstop bezplatné telefonní Lince pomoci obětem 116 006.

06. červen 2016 / Zákon na ochranu před domácím násilím existuje desátý rok

Praha, 6. června 2016 – Desátý rok existuje v České republice systém ochrany před domácím násilím. Každý rok Policie ČR prověřuje kolem 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí a denně provede 3-4 vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ve více než polovině rodin, kde dojde k vykázání, vyrůstají děti. Přesto i dnes přetrvává tendence těžké případy domácího násilí podceňovat a lehčí přeceňovat. K příčinám této situace diskutovali účastníci semináře, který dnes proběhl v Poslanecké sněmovně pod záštitou členů ústavně právního výboru prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio