• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Aktuality

29. duben 2020 / Oznámení BKB o přijatých opatřeních - omezení služeb

V návaznosti na opatření přijatá za účelem zamezení šíření koronaviru a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na území ČR je poradenství Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů do 31. 05. 2020 omezeno na telefonický, písemný a Skype kontakt.
Jsme připraveni vám poskytnout informace, podporu a praktické rady: telefonicky na Lince 116 006, písemně na emailových adresách jednotlivých poraden a Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

21. duben 2020 / Téma koronaviru na Lince 116 006

Jak konkrétně se téma pandemie promítalo do situace obětí? Převažovaly obavy spojené s nákazou. Např. dcera nechtěla přivolat policii k domácímu násilí páchaném na její matce, protože by je mohli policisté nakazit. Seniorka nevěděla, jak zabránit návštěvě syna. Bála se, aby ji nenakazil. Žena hledala pomoc: muž jí vytýká, že chodí do práce a ohrožuje rodinu. Nepříjemně ji nutí k desinfekci.

více informací

20. duben 2020 / Volání na Linku 116 006 v nouzovém stavu

První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem s číslem 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí. V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky po poskytovaných službách, a to o 42 %.
Necelá třetina volání se týkala domácího násilí. Z pohledu dlouhodobých statistik se skladba hovorů na lince 116 006 zatím výrazně nezměnila.

více informací

17. duben 2020 / SKYPE konzultace rozšiřují pomoc obětem

Bílý kruh bezpečí začal v době omezených osobních konzultací poskytovat i skype videohovory s případovým manažerem, případně poté i s právníkem a psychologem. Skype nabízíme pro případy, kdy obětem trestných činů, pozůstalým nebo obětem domácího násilí nestačí pouze telefonická konzultace. Rozšířili jsme tak nabídku našich služeb během nouzového stavu, kdy jsme pozastavili osobní příjem v poradnách, výjezdy i terapie.

více informací

01. duben 2020 / Týrání v karanténě?

Zákony platí i v době koronaviru. Policie ČR může za domácí násilí vykázat násilnou osobu.

více informací

24. březen 2020 / Jak žít spolu a s virem

Získejme čas a zachovejme dobrou mysl. Nejsme v tom sami.
Sdílíme s vámi Leták ke stažení.

více informací

19. březen 2020 / Obětem domácího násilí v době koronaviru

Omezení volného pohybu osob a sociální distancování se promítá do života rodin. Objevují se obavy, že může dojít k nárůstu domácího násilí. Vzniklá situace je ovšem zcela nová, nemáme žádné přirovnání, ze kterého bychom mohli čerpat zkušenosti. Společné ohrožení může lidi spojovat a semknout. Dřívější konflikty prostě odloží na vedlejší kolej, protože přestávají být důležité. Toto pravidlo však nemusí platit pro všechny. Dveře domácností se zavřely, což může zvýšit napětí v narušených vztazích, které už jsou zatížené vážným domácím násilím.

více informací

22. únor 2020 / Dnes je Evropský den obětí

Dnes si je Evropský den obětí, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den má pomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990.

více informací

20. únor 2020 / Oběti v ČR nedosáhnou na svá práva, protože jim chybí informace

Tisková zpráva - Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na informace o místech, kde mohou získat pomoc. K tomu má dojít automaticky při prvním kontaktu s obětí. Je totiž prokázáno, že včasné informace o místech pomoci otevírají obětem trestných činů cestu k čerpání dalších klíčových práv. Jenže praxe v ČR je zatím neuspokojivá. K tomu jeden hlas oběti: „Lituji, že jsme o vaší službě nevěděli při prvním napadení maminky, možná dnes mohla být situace jiná“, svěřila v poradně pro oběti trestných činů pozůstalá poté, co její matku znovu surově napadl a zabil soused. „Ani tentokrát mě policie o vaší odborné a bezplatné službě neinformovala. Našli jsme si vás sami, přes internet“.

více informací

18. únor 2020 / Pomoc obětem z pohledu advokáta

Jaká mají oběti práva, na koho se mohou obrátit a jak může obětem pomoci Bílý kruh bezpečí?

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009