Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

05. květen 2016 / Praha hostí setkání evropských linek 116 006

Praha, 5. května 2016 – V těchto dnech Praha a Bílý kruh bezpečí hostí zástupce evropských krizových linek pro oběti kriminality. Linky s jednotným číslem 116 006 fungují už v osmi evropských zemích. Další země její zprovoznění připravují. Třídenní pracovní setkání nabízí nejen sdílení zkušeností, ale také zajímavá srovnání využití linek v jednotlivých zemích.

02. duben 2016 / BKB Brno slaví 20 let

Dnes, 2. dubna to je přesně 20 let, co pomáhá obětem kriminality brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí.
Děkujeme desítkám dobrovolníků, kteří se na této pomoci podíleli. Zejména patří poděkování těm z našich dobrovolníků, kteří tak činí od vzniku pobočky do dnešního dne. 20 let práce ve prospěch obětí kriminality, to je již úctyhodný výkon.

18. březen 2016 / Informace o lince 116006 u každého pátého občana ČR

V prosinci jsme v rámci projektu „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“ oslovili více jak 750 redakcí městských a obecních zpravodajů s prosbou o zveřejnění článku k Lince 116 006. Výsledkem je, že za dva měsíce (leden – únor) naše informace otisklo již 139 měst a obcí s celkovým nákladem více jak 1 110 000 výtisků.

15. březen 2016 / Cesta do Norska

Ve dnech 7. – 9. března navštívila v rámci bilaterální spolupráce delegace Bílého kruhu bezpečí, z.s. Norsko. Cílem návštěvy byla výměna zkušeností mezi naší organizací a norskými organizacemi pomáhajícími obětem trestné činnosti včetně získání zkušeností z přístupu k obětem kriminality a domácího násilí.

14. březen 2016 / BKB vás zve na tour "Pohyb pomáhá"

Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR připravuje preventivní projekt s názvem „Zkus to říct“ podpořený z Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2015, který proběhne ve spolupráci se cvičitelkou Hankou Kynychovou. Projekt má za cíl informovat veřejnost o domácím násilí a násilí uplatňovaném na ženách. Realizace 4 tour se uskuteční v jarních měsících ve čtyřech městech v ČR, kterými jsou: Praha, Rakovník, Domažlice, Brno.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio