Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

18. prosinec 2016 / Děti – tiché oběti násilí mezi rodiči

Linka pomoci obětem slyší v rozhovorech od osob ohrožených nebezpečným domácím násilím jako častý argument větu „nechci vztah ukončit kvůli dětem, potřebují přeci oba rodiče“. Souhlasíme vždy, pokud mezi rodiči funguje harmonický vztah, v rámci kterého zvládnou občasný nesoulad případně vztahovou krizi.

23. listopad 2016 / V žádném věku není pozdě

Častým tématem na Lince pomoci obětem je týrání seniorů. V žádném věku není pozdě na kvalitně prožitý zbytek života a hledat řešení má smysl. Začít lze diskrétním rozhovorem s odborníkem na Lince pomoci 116 006. Pokud vás či někoho ve vašem okolí trápí podobné problémy, neváhejte nám zavolat a poradit se.

21. listopad 2016 / Poradna BKB Praha oslavila 25. narozeniny

Od 19.11.1991 se provoz poradny nezastavil, naopak se rozšířil na každý pracovní den, funguje i terapie. Pražská poradna za tu dobu eviduje 10.079 osobních kontaktů (19.11.1991 – 19.11.2016).
V poradně BKB Praha se střídá 85 dobrovolníků v pozicích asistentů a odborných poradců, kteří nezištně ve svém volném čase pomáhají obětem kriminality, svědkům a pozůstalým.

25. říjen 2016 / Každý desátý klient v poradnách Bílého kruhu bezpečí je obětí nebezpečného pronásledování

Praha, 20. října – Na Bílý kruh bezpečí (BKB) se obrací stále více obětí nebezpečného pronásledování (stalkingu). Vloni se ho týkala každá desátá osobní konzultace poskytnutá v poradnách této organizace pomáhající obětem trestných činů. Je také druhým nejčastějším důvodem volání na Linku pomoci obětem 116 006. Ve 2 % případů končí stalking vraždou oběti.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio