Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

06. červen 2016 / Zákon na ochranu před domácím násilím existuje desátý rok

Praha, 6. června 2016 – Desátý rok existuje v České republice systém ochrany před domácím násilím. Každý rok Policie ČR prověřuje kolem 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí a denně provede 3-4 vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ve více než polovině rodin, kde dojde k vykázání, vyrůstají děti. Přesto i dnes přetrvává tendence těžké případy domácího násilí podceňovat a lehčí přeceňovat. K příčinám této situace diskutovali účastníci semináře, který dnes proběhl v Poslanecké sněmovně pod záštitou členů ústavně právního výboru prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí.

27. květen 2016 / Můj život po dopravní nehodě

Bílý kruh bezpečí se s Českým sdružením obětí dopravních nehod a dalšími organizacemi právě zapojuje do mezinárodního průzkumu potřeb účastníků dopravních nehod (převážně zraněných a hospitalizovaných v nemocnici) s názvem Můj život po dopravní nehodě.
Prosíme Vás, kteří jste byli zraněni při dopravních nehodách, abyste vyplnili anonymní online dotazník.

05. květen 2016 / Praha hostí setkání evropských linek 116 006

Praha, 5. května 2016 – V těchto dnech Praha a Bílý kruh bezpečí hostí zástupce evropských krizových linek pro oběti kriminality. Linky s jednotným číslem 116 006 fungují už v osmi evropských zemích. Další země její zprovoznění připravují. Třídenní pracovní setkání nabízí nejen sdílení zkušeností, ale také zajímavá srovnání využití linek v jednotlivých zemích.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio