• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 29 let!

Aktuality

20. prosinec 2019 / Otevírací doba poraden během vánočních prázdnin

Poradny Bílého kruhu bezpečí mají zavřeno o státních svátcích.
Pražská poradna má otevřeno 23. a 30. 12. 2019 bez objednání.

V nepřetržitém provozu je vám k dispozici LINKA pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 včetně nocí, víkendů a svátků.

více informací

13. prosinec 2019 / Místa pomoci v Ostravě

V úterý 10. 12. 2019 došlo v Ostravě k tragické události. Potřebujete vy nebo někdo ve vašem okolí pomoc? Přinášíme vám kontakty na nejbližší místa pomoci v Ostravě.

více informací

11. prosinec 2019 / Volná pracovní pozice v BKB Olomouc

Poradna Bílého kruhu bezpečí Olomouc hledá zájemce o pozici:
Případový manažer / případová manažerka

Souhlasíte s tím, že do práce by měl člověk chodit rád? Je vám blízká myšlenka, že práce má být smysluplná? Věříte v to, že sociální služba může být velmi užitečná při pomoci obětem kriminality „postavit se znovu na nohy“? Pokud ano, rádi vás přivítáme v olomoucké pobočce Bílého kruhu bezpečí.

více informací

10. prosinec 2019 / Pomoc obětem a pozůstalým v Ostravě

Bílý kruh bezpečí vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým po nevinných obětech dnešní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jsme připraveni poskytnout individuální odbornou pomoc všem, kteří byli touto událostí zasaženi, především širokému okruhu pozůstalých, přeživším obětem a traumatizovaným svědkům.

Vstupní branou do systému pomoci může sloužit nonstop LINKA POMOCI OBĚTEM na čísle 116 006, na které volajícím v jakoukoliv denní a noční dobu pomůžeme sdílet bolest a emoce, poskytneme potřebnou podporu, praktické a právní informace. Zde také volající získají v případě potřeby kontakty na další služby.

více informací

05. prosinec 2019 / Dnes je Mezinárodní den dobrovolníků

Dnes chodí Mikuláš, mají svátek Jitky a je i Mezinárodní den dobrovolníků! Děkujeme všem 452 dobrovolníkům, kteří bezplatně věnují svůj volný čas, znalosti a energii ve prospěch obětí kriminality. Moc si vaší práce vážíme. Vy tvoříte Bílý kruh bezpečí.

více informací

26. listopad 2019 / Den otevřených dveří v BKB Plzeň

Zveme vás na Den otevřených dveří v plzeňské pobočce Bílého kruhu bezpečí v pátek 29. 11. 2019.

více informací

24. listopad 2019 / Punčování pro dobrou věc

29. listopadu vás srdečně zveme na předvánoční punč, jehož koupí podpoříte poradnu Bílého kruhu bezpečí Olomouc.

více informací

16. říjen 2019 / Ministerstvo financí v Bílém kruhu bezpečí

Koncem září Bílý kruh bezpečí navštívili pracovníci z odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí. Poté o naší službě napsali na stránkách ministerstva: "Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, aneb navštívili jsme další z úspěšných projektů."

více informací

14. říjen 2019 / Znásilnění - rozhovor s terapeutkou

Terapeutka Bílého kruhu bezpečí diskutovala s dokumentaristkou Kateřinou Turečkovou a instruktorkou sebeobrany Jasmínou Houdek o znásilnění, které je tématem filmu Bez postihu. Film bude uveden v rámci MFDF Jihlava.

více informací

08. říjen 2019 / Příběh z poradny Bílého kruhu bezpečí

Rozhovor s obětí domácího násilí, které se podařilo z násilného vztahu odejít, může být inspirací pro další ženy, aby vyhledaly odbornou pomoc.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009