• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Aktuality

31. leden 2023 / Otevíráme nový kurz

Otevíráme nový kurz pro zájemce o telefonickou krizovou pomoc obětem kriminality a domácího násilí. Po kurzu je možné pracovat na Lince 116 006.

více informací

30. leden 2023 / Pozvánka na happening k zahájení kampaně

Zveme Vás na happening k zahájení kampaně, který proběhne ve středu 1. února od 14:00 do 18:00 hod. v hale pražského Hlavního nádraží. Happening „Otevřené oči“, je inspirovaný vystoupením Mariny Abramović a přímo navazuje na slogan kampaně.

více informací

18. leden 2023 / Přehled o vykázání za rok 2022

V uplynulém roce bylo za domácí násilí vykázáno Policií ČR celkem 1086 násilných osob. Jedná se o nárůst o 126 případů oproti roku 2021.

více informací

09. leden 2023 / Výstava Bílého kruhu bezpečí prodloužena

Až do 5. února můžete navštívit výstavu "30 let pomoci obětem" v Muzeu Policie ČR v Praze.

více informací

31. prosinec 2022 / PF 2023

Přejeme vám zdraví, radost a naději.

více informací

05. prosinec 2022 / Poděkování dobrovolníkům

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí v čele s prezidentkou Petrou Vitoušovou děkuje všem 385 aktivním dobrovolníkům za nadšení, čas, energii a především za erudici s jakou pravidelně a dlouhodobě poskytují v celé republice pomoc obětem trestných činů. Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí originálního modelu pomoci, který funguje již 31 let. Dokonce dvě třetiny zaměstnanců Bílého kruhu bezpečí jsou i dobrovolníky ve své organizaci. Všem patří, v souvislosti s dnešním Mezinárodním dnem dobrovolníků, velký respekt! Děkujeme!

více informací

21. listopad 2022 / Právo na informace

Uplatněte své právo na informace.

více informací

19. listopad 2022 / BKB Praha slaví 31. výročí

Dnes je tomu 31 let, kdy pražská poradna Bílého kruhu bezpečí otevřela dveře prvním klientům.

více informací

16. listopad 2022 / Pozvánka do Brna

Zveme vás na výstavu "V kruhu bezpečí" s dražbou obrazu na podporu naší brněnské pobočky 25.11.2022.

více informací

10. listopad 2022 / Uplatněte své právo na informace

Znáte svá práva v průběhu trestního řízení?

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009