Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

01. listopad 2017 / Znásilnil mě partner

Znásilnil mě partner - téma, kterému je věnována pozornost v listopadovém čísle časopisu Psychologie dnes. Zkušenosti z Bílého kruhu bezpečí v rozhovoru zmiňují psycholožka Pavla Vyhlídalová a ředitelka organizace Petra Vitoušová.
Časopis je v prodeji od dnešního dne.

17. srpen 2017 / Bílý kruh bezpečí Plzeň daroval krev

V polovině srpna se rozhodly čtyři naše dobrovolnice (včetně KSP) zapojit do naléhavé výzvy plzeňské FN „Daruj krev". Rozhodnutí členů plzeňského týmu Bílého kruhu bezpečí bylo rychlou reakcí na akutní nedostatek krve, který oznámilo transfúzní centrum prostřednictvím médií.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio