Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

17. srpen 2017 / Bílý kruh bezpečí Plzeň daroval krev

V polovině srpna se rozhodly čtyři naše dobrovolnice (včetně KSP) zapojit do naléhavé výzvy plzeňské FN „Daruj krev". Rozhodnutí členů plzeňského týmu Bílého kruhu bezpečí bylo rychlou reakcí na akutní nedostatek krve, který oznámilo transfúzní centrum prostřednictvím médií.

17. červen 2017 / (K)roky bez násilí

Dne 16. 6. 2017 se v Pardubicích, v Tyršových sadech uskutečnila bezpečnostně - preventivní akce s názvem (K)roky bez násilí, kterou pořádala pardubická radnice ve spolupráci s městskou policií, Policií ČR a ostatními organizacemi, tedy i Bílým kruhem bezpečí.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio