• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

15. říjen 2020 / Vzpomínka na Martina Kloubka

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes zemřel JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., dlouholetý člen Bílého kruhu bezpečí.

více informací

06. říjen 2020 / Domácí násilí - Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století

Právě vychází nová publikace od Ludmily Čírtkové ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

více informací

01. říjen 2020 / Rozšiřujeme otevírací hodiny

Od 1. října rozšiřujeme otevírací hodiny v našich poradnách v Jihlavě a Olomouci.
I přes náročné období jsou všechna naše pracoviště dále v provozu.

více informací

11. září 2020 / Nonstop Linka pomoci Bílého kruhu bezpečí slaví 19 let!

Dnes před 19 lety zahájila nonstop provoz DONA linka, předchůdkyně dnešní Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006.

více informací

10. září 2020 / Křesadlo pro dobrovolnici pražské poradny

Včera v podvečer v Rezidenci primátora hl. m. Prahy převzala desítka dobrovolníků cenu Křesadlo, která je určena „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“. Mezi oceněnými dobrovolníky za hl. m. Prahu byla Světlana Fuková z Bílého kruhu bezpečí.

více informací

04. září 2020 / Dnes je Bílému kruhu bezpečí 29 let!

Slavíme!!! Dnes je Bílému kruhu bezpečí 29 let! Děkujeme všem dobrovolníkům a zaměstnancům za skvělou práci a klientům za jejich důvěru.

více informací

04. září 2020 / Bílý kruh bezpečí v Dobrém ránu

Dnes u příležitosti 29. výročí Bílého kruhu bezpečí přijala pozvání do pořadu Dobré ráno na ČT2 Petra Vitoušová.

více informací

01. září 2020 / Práva oběti a svědka trestného činu u soudu

Zveme vás na informativní přednášku v prostorách Městského soudu v Praze v pondělí 7. září od 14 hodin.

více informací

27. srpen 2020 / Nový projekt BKB s MČ Praha 2

Dnes na Karlově náměstí zahajujeme nový projekt "Praha 2 - městská část vlídná k obětem".

více informací

23. srpen 2020 / Superhrdinové Bílého kruhu bezpečí

Zveme vás a vaše malé děti na Karlovo náměstí v Praze ve čtvrtek 27.8.2020 od 10 do 12 hodin. Pro děti ve věku 3 - 10 let pořádáme v parku poblíž zastávky Moráň hry pro Malé superhrdiny.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009