• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

07. září 2021 / Zveme vás na výstavu k 30. výročí Bílého kruhu bezpečí

Výstavu „30 let Bílého kruhu bezpečí = 30 let pomoci obětem trestných činů“ můžete do 30. září navštívit ve výstavních prostorách radnice Prahy 2 na náměstí Míru.

více informací

02. září 2021 / Práva, která by oběti kriminality měly znát

Tisková zpráva, 02.09.2021 
Obětem kriminality v ČR pomáhá již 30 let Bílý kruh bezpečí. K jakým aktuálním závěrům dospěl?
1. Oběti často na svá práva nedosáhnou, protože je neznají a nerozumí jim.
2. Naopak pachatelé svá práva využívají aktivně a ofenzivně.

více informací

18. srpen 2021 / BKB pokračuje ve společném projektu s Prahou 2

Dvouletý projekt „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“, který před rokem odstartoval na Karlově náměstí, úspěšně pokračuje. V důsledku loňských protiepidemických opatření musely být plánované vzdělávací aktivity odloženy. Nyní už projekt běží opět naplno.

více informací

11. srpen 2021 / Kurz pro odborníky se zájmem o práci na Lince 116 006

Poslední volná místa na Kurz telefonické krizové pomoci "Pomoc obětem kriminality a domácího násilí" pro zájemce od září 2021!

více informací

01. srpen 2021 / Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí za rok 2020 je na světě.

více informací

19. červenec 2021 / Přehled o vykázání za první pololetí

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo za domácí násilí vykázáno Policií ČR celkem 523 násilných osob. Nejvíc vykázání proběhlo v červnu (115 případů).

více informací

29. červen 2021 / BKB se připojil k podpoře francouzské linky 116 006

BKB se připojil k otevřenému dopisu adresovanému francouzské vládě, aby přezkoumala zadání tendru na provozovatele Linky 116 006 ve Francii, protože požadavek, že 80 % hovorů má být odbaveno do 6 minut a 20 % hovorů má být vyřízeno do 9 minut, může mít devastující dopad na kvalitu poskytované služby obětem kriminality.

více informací

23. červen 2021 / S Bílým kruhem do bezpečí

Podpořte projekt BKB v Jihlavě v rámci výzvy prodejního řetězce Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme". Zapojené jsou prodejny Tesco v Jihlavě a Telči.

více informací

18. červen 2021 / Zahajujeme provoz první mobilní poradny pro oběti kriminality a domácího násilí v ČR

V pátek 18. 6. 2021 křtíme za účasti významných osobností Jihomoravského kraje první mobilní poradnu BKB v České republice. Smyslem pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

více informací

17. červen 2021 / Bílý kruh bezpečí předal Cenu Anděl

Dnes byla slavnostně předána Cena Anděl představitelům organizace Konsent.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009