• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

25. únor 2024 / Je nucení k opakování vylíčení těžkého příběhu v souladu se zákonem?

Čtvrtý podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

24. únor 2024 / Sekundární viktimizace a právo na důstojné zacházení v trestním řízení.

Třetí podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

23. únor 2024 / Jak získat odbornou a bezplatnou pomoc, když oběť neví, kde ji hledat?

Druhý podnět ze šesti ke zlepšení postavení obětí, který BKB připojil k tiskové zprávě u příležitosti Evropského dne obětí.

více informací

22. únor 2024 / Očima obětí

TISKOVÁ ZPRÁVA k Evropskému dni obětí 22. 2. 2024
Situace obětí trestných činů se v ČR postupně zlepšuje, avšak pomalu. Třiatřicet let v Bílém kruhu bezpečí při pomoci obětem nahlížíme na zločin jejich očima. Problém, který aktuálně vidíme, je sekundární viktimizace obětí, tedy jejich další zraňování po trestném činu. Alarmující je fakt, že zejména zvláště zranitelné oběti, které potřebují citlivý přístup, se v postavení poškozených v průběhu trestního řízení mnohdy setkávají se zpochybňováním, nedůvěrou a neprofesionálním přístupem.
Prioritou Bílého kruhu bezpečí je téma omezit sekundární viktimizaci obětí na minimum, tak jak to od roku 2013 ukládá zákon o obětech trestných činů.

více informací

22. únor 2024 / Jak dosáhnout na svá zákonná práva, když o nich málokterá oběť něco ví?

Šest podnětů ke zlepšení postavení obětí a skutečnému naplnění zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů jsme přiložili k tiskové zprávě k Evropskému dni obětí. Ve dnech 22.-27.2.2024 je postupně zveřejníme.

více informací

08. únor 2024 / Den bezpečnosti

V sobotu 10.2.2024 nás můžete potkat na Dni bezpečnosti v Českých Budějovicích.

více informací

24. leden 2024 / Viktimologická hrubka

Vyjádření Bílého kruhu bezpečí k rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci znásilnění nevlastní dcery jejím otčímem

více informací

12. leden 2024 / Hledáte pomoc v návaznosti na střelbu na FF UK?

Nabízíme diskrétní a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým. V poradnách Bílého kruhu bezpečí jsou přítomni zkušení právníci a psychologové.

více informací

25. prosinec 2023 / Provoz poraden během vánočních prázdnin

LINKA POMOCI OBĚTEM kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 - bezplatně a NONSTOP přes celé vánoční prázdniny.
PRAHA má rozšířenou otevírací dobu v návaznosti na tragickou střelbu na FF UK.

více informací

24. prosinec 2023 / PF 2024

Přejeme vám zdraví, radost a naději.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009