Pomoc obětem trestných činů v ČR

Kriminalitu zastavit nedokážeme.

Aktuality

25. leden 2018 / Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu, jehož jedním z cílů je urychlit cestu k potrestání pachatele a zjednodušit trestní řízení. Resort nyní zveřejnil jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

19. prosinec 2017 / Upozornění k provozu během svátků

Během vánočních svátků je vám nonstop k dispozici Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006.
Poradny Bílého kruhu bezpečí budou otevřené vyjma státních svátků (Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha). 27.12. zůstává zavřená poradna v Č. Budějovicích, 28.12. je zavřená poradna BKB v Brně.
Poradna BKB v Plzni má zavřeno 22. - 31.12.2017.
Přejeme vám klidné svátky.

24. listopad 2017 / Největší rány zanechává znásilnění na duši

Během pětadvaceti let své existence (1991-2016) evidoval Bílý kruh bezpečí 20 350 osobních konzultací, z toho se 1833 týkalo trestného činu znásilnění (tj. 9% podíl). Mnohonásobně častěji čerpají pomoc oběti znásilnění na Lince pomoci obětem. Na jednu osobní konzultaci připadá šest telefonických. U příležitosti letošního 25. listopadu - dne proti násilí na ženách – shrnuje Bílý kruh své poznatky k trestnému činu znásilnění.

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009

© Bílý kruh bezpečí, z.s. / www.bkb.cz

stránky vytvořilo Networm Studio