• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

19. únor 2021 / Oběti by měly znát svá práva a vědět, kde hledat pomoc

TISKOVÁ ZPRÁVA k Evropskému dni obětí - 22. 2. 2021
Oběti trestných činů byly ještě před třiceti lety respektovány především jako svědci trestného činu. Teprve později jim byla přiznána větší práva v trestním řízení i jako poškozenému. Od roku 2013 získaly oběti ještě větší respekt a další práva díky tehdy přijatému zákonu o obětech trestných činů. Jak se práva obětí rozšiřovala, přibývalo také formulářů a málo srozumitelných poučení.

více informací

11. únor 2021 / Domácí násilí v druhé vlně pandemie - 2

Téměř okamžitě s vyhlášením prvního nouzového stavu a covidových opatření zaznělo varování, že zavřené dveře domácností způsobí dramatický nárůst domácího násilí. Mediální diskuze o kolik procent narostlo či kleslo domácí násilí v době covidové byla a je atraktivním novinářským námětem. V první vlně pandemie na jaře 2020 se však exploze domácího násilí nekonala.

více informací

10. únor 2021 / Domácí násilí v druhé vlně pandemie - 1

V druhé vlně pandemie se trendy domácího násilí mohou výrazněji rozhýbat a změnit. Zhoršuje se totiž situace především pro oběti týrání. Proč tomu tak je? Proč se dopady covidových opatření na domácí násilí mohou projevit až nyní?

více informací

03. únor 2021 / Bezpečná pomoc pro neslyšící

Nový spot ve znakové řeči vysvětluje možnosti využití pomoci Bílého kruhu bezpečí.

více informací

01. únor 2021 / Poradny BKB v běžném provozu

Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstávají v provozu během nouzového stavu beze změn. Otevírací hodiny naleznete na našich stránkách www.bkb.cz

více informací

29. leden 2021 / BKB v brněnském rozhlasu

Vladimír Vedra z brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí byl včera hostem poradny Apetýt zaměřené na domácí násilí.

více informací

12. leden 2021 / Přehled o vykázání v ČR za rok 2020

Za rok 2020 bylo Policií ČR vykázáno za domácí násilí celkem 1169 násilných osob v celé ČR.

více informací

23. prosinec 2020 / PF 2021

Klidné vánoce
a hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2021
vám přeje Bílý kruh bezpečí

více informací

18. prosinec 2020 / Provoz poraden během vánočních prázdnin

Brno - otevřeno 28. - 30.12., zavřeno o státních svátcích a 31.12.2020
Č. Budějovice - otevřeno vyjma státních svátků
Jihlava - otevřeno vyjma státních svátků
Liberec - zavřeno 28.12.2020
Olomouc - zavřeno 28. - 31.12.202
Ostrava - zavřeno 31.12.2020
Pardubice - zavřeno 31.12.2020
Plzeň - zavřeno 28. - 31.12.2020
Praha - otevřeno 28. - 30.12., zavřeno o státních svátcích a 31.12.2020
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006 - NONSTOP a bezplatně (i během státních svátků).

více informací

13. prosinec 2020 / Jsou věci, které sami nespravíte

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je vám k dispozici 24 hodin denně. Volání je diskrétní a bezplatné.
Poradny Bílého kruhu bezpečí jsou otevřeny i během nouzového stavu.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009