• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

19. listopad 2023 / BKB Praha slaví 32. výročí

Dnes je tomu 32 let, kdy pražská poradna Bílého kruhu bezpečí otevřela dveře prvním klientům.

více informací

16. listopad 2023 / BKB se připojí k Bubnovačce

Bílý kruh bezpečí se v pondělí 20. 11. 2023 zapojí do preventivní akce Bubnovačka, kterou pořádá Centrum Locika. Hlavní myšlenkou je upozornit na téma násilí na dětech.

více informací

25. říjen 2023 / Policejní prezident podepsal dohodu o spolupráci s neziskovými organizacemi

Osm neziskových organizací, které se v rámci České republiky zabývají pomocí obětem trestných činů, je podepsáno pod dohodou o spolupráci s Policií České republiky. Bílý kruh bezpečí je mezi nimi.

více informací

17. říjen 2023 / Šťastný a veselý

Opravdu bývají pro vás svátky šťastné a veselé? Můžete to změnit…

více informací

05. říjen 2023 / BOJUJME SPOLEČNĚ PROTI PŘENOSU DOMÁCÍHO NÁSILÍ!

Máte zkušenost s domácím násilím? Zapojte se do dotazníkového šetření, pomůžete nám nasbírat cenná data v boji proti mezigeneračnímu přenosu domácího násilí.

více informací

02. říjen 2023 / Rozhovor s Petrou Vitoušovou

Co je vlastně Bílý kruh bezpečí? Jak vznikl a jakou pomoc poskytuje? Podívejte se na rozhovor s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí Petrou Vitoušovou pro TV A11.

více informací

27. září 2023 / Ohrožené děti chrání kompetence odborníků

Tisková zpráva - Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s. pořádá sérii vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci domácího násilí v Moravskoslezském kraji.

více informací

19. září 2023 / Nábor nových dobrovolníků

Pražská poradna Bílého kruhu bezpečí zahajuje NÁBOR NOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ na pozici psychosociální poradce a na pozici asistent.

více informací

13. září 2023 / Máme zlatou!

Devátý ročník charitativního turnaje Beach Help Cupl byl pro tým v dresu BKB úspěšný. Máme zlatou medaili!

více informací

04. září 2023 / Dnes je Bílému kruhu bezpečí 32 let

Slavíme! Dnes je Bílému kruhu bezpečí 32 let. Děkujeme všem dobrovolníkům a zaměstnancům za skvělou práci a klientům za jejich důvěru.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009