• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 30 let!

Aktuality

08. červenec 2020 / BKB Liberec hledá nové dobrovolníky

Liberecká pobočka BKB hledá nové dobrovolníky na pozice: právní poradce, psychosociální poradce, asistent.

více informací

02. červen 2020 / Obnovili jsme všechny služby

BKB obnovuje všechny služby a otevírá své poradny.

více informací

27. květen 2020 / Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zprávu Bílého kruhu bezpečí za rok 2019 naleznete ke stažení na našich stránkách.

více informací

15. květen 2020 / Od 1. června znovu otevíráme poradny

Od 1. června 2020 obnovujeme osobní příjem v poradnách Bílého kruhu bezpečí, který byl pozastaven kvůli pandemii COVID-19.

více informací

30. duben 2020 / Jak tráví čas dobrovolníci BKB?

Řada dobrovolníků BKB nezahálí a zapojila se aktivně do šití roušek, doučování dětí, zajištění nákupů pro seniory, tisku 3D štítů na 3D tiskárnách, do přestavby nábytku v poradnách či do skype konzultací s klienty.

více informací

29. duben 2020 / Oznámení BKB o přijatých opatřeních - omezení služeb

V návaznosti na opatření přijatá za účelem zamezení šíření koronaviru a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na území ČR je poradenství Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů do 31. 05. 2020 omezeno na telefonický, písemný a Skype kontakt.
Jsme připraveni vám poskytnout informace, podporu a praktické rady: telefonicky na Lince 116 006, písemně na emailových adresách jednotlivých poraden a Intervenčního centra v Ostravě.

více informací

21. duben 2020 / Téma koronaviru na Lince 116 006

Jak konkrétně se téma pandemie promítalo do situace obětí? Převažovaly obavy spojené s nákazou. Např. dcera nechtěla přivolat policii k domácímu násilí páchaném na její matce, protože by je mohli policisté nakazit. Seniorka nevěděla, jak zabránit návštěvě syna. Bála se, aby ji nenakazil. Žena hledala pomoc: muž jí vytýká, že chodí do práce a ohrožuje rodinu. Nepříjemně ji nutí k desinfekci.

více informací

20. duben 2020 / Volání na Linku 116 006 v nouzovém stavu

První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem s číslem 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí. V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky po poskytovaných službách, a to o 42 %.
Necelá třetina volání se týkala domácího násilí. Z pohledu dlouhodobých statistik se skladba hovorů na lince 116 006 zatím výrazně nezměnila.

více informací

17. duben 2020 / SKYPE konzultace rozšiřují pomoc obětem

Bílý kruh bezpečí začal v době omezených osobních konzultací poskytovat i skype videohovory s případovým manažerem, případně poté i s právníkem a psychologem. Skype nabízíme pro případy, kdy obětem trestných činů, pozůstalým nebo obětem domácího násilí nestačí pouze telefonická konzultace. Rozšířili jsme tak nabídku našich služeb během nouzového stavu, kdy jsme pozastavili osobní příjem v poradnách, výjezdy i terapie.

více informací

01. duben 2020 / Týrání v karanténě?

Zákony platí i v době koronaviru. Policie ČR může za domácí násilí vykázat násilnou osobu.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009