• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 32 let!

Aktuality

29. březen 2006 / Sociálně prospěšnou podnikatelkou se stala Rut Kolínská

V úterý byla v Praze vyhlášena vítězka soutěže "Sociálně prospěšný podnikatel roku", kterou se pro rok 2005 stala zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská. Tato nezisková organizace pomáhá ženám s malými dětmi udržet si profesionální orientaci a sebedůvěru v době, kdy jsou na mateřské dovolené.

více informací

16. březen 2006 / Metoda "B-Safer" v České republice

Bílý kruh bezpečí realizuje rozsáhlý projekt "Hráz" zaměřený na pomoc obětem závažného násilí. Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je násilí předcházet nebo alespoň minimalizovat jeho dopad na životy obětí a jejich rodin.

více informací

15. březen 2006 / Nová kampaň DONA linky pro pomoc obětem domácího násilí

Ve dnech od 15. do 30. března 2006 budou na veřejných místech ve dvaceti městech v republice umístěny stojany s informačními letáky a s krabičkami zápalek propagující DONA linku.

více informací

15. březen 2006 / Zákon na ochranu před domácím násilím definitivně schválen v Parlamentu ČR

Dne 14.3.2006 hlasovali poslanci znovu o návrhu zákona na ochranu před domácím násilím, který jim byl vrácen ze Senátu. K přijetí usnesení byla nutná nadpoloviční většina všech poslanců, tedy souhlas 101. Ze 176 přítomných hlasovalo pro poslanecký návrh 139 poslanců. Tím poslanci setrvali na svém původním stanovisku, které bylo v souladu s předloženým návrhem Expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí.

více informací

10. březen 2006 / Cena KŘESADLO JUDr. Martinu Kloubkovi

V Praze dne 1. března převzalo z rukou primátora cenu pro nejlepšího dobrovolníka roku na návrh Nadace Hestia deset vyznamenaných, mezi nimi byl i člen pražské poradny Bílého kruhu bezpečí. Gratulujeme. Publikujeme v plném znění odůvodnění návrhu.

více informací

21. únor 2006 / Tisková zpráva k Evropskému dni obětí

Ve středu 22. února si připomeneme Evropský den obětí.

více informací

20. únor 2006 / Náramek v barvě modřiny říká: NÁSILÍ NE!

Silikonový náramek fialové barvy místy přecházející v černou provází kampaň proti násilí, kterou zahájilo Ministerstvo vnitra.

Na kampani spolupracuje ministerstvo s Bílým kruhem bezpečí – linkou DONA, organizací La Strada, Českou katolickou charitou – projektem Magdala, sdružením Linka bezpečí zaměřeným na děti a mládež a nadačním fondem Elpida – Zlatá linka seniorů. 

více informací

08. únor 2006 / Bílý kruh bezpečí zastoupen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Petra Vitoušová, byla letos již počtvrté pozvána Schwabovou nadací na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Petra Vitoušová byla jmenována nadací prof. Klause a Hildy Schwabových sociální inovátorkou roku 2002 a stala se tak jednou ze sta dosud vybraných sociálních inovátorů světa a  jednou z osmi inovátorů v Evropě.

více informací

12. leden 2006 / Nová služba v pražské poradně

Pražská poradna BKB nabízí svým klientům od ledna 2006 novou službu - podpůrnou psychoterapii.

více informací

12. leden 2006 / Vítejte na nových webových stránkách

Bílý kruh bezpečí Vás s potěšením vítá na svých nových webových stránkách, které spouští v jubilejním roce patnáctého výročí existence organizace.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009