• Kriminalitu zastavit nedokážeme.


  • Pomáhat jejím obětem však umíme,

  • již 33 let!

Aktuality

15. listopad 2006 / Pražská poradna slaví 15. narozeniny

19. listopadu oslaví pražská poradna již patnáct let své existence. Dosud poskytla více než 4.300 osobních konzultací.

více informací

02. říjen 2006 / Braňme se!

je rozsáhlý osvětový projekt, na kterém Bílý kruh bezpečí spolupracuje s Beny TV. Jedná se o koprodukci, tj. sdružení peněžních i nepeněžních prostředků a činností ke společné výrobě audiovizuálního díla. Televizní cyklus třinácti publicistických pořadů s hranými prvky na téma prevence a obrana proti násilí vysílá Česká televize od září každý pátek v 19:30 na II. programu.

více informací

20. září 2006 / Cena VIA Bona pro Mgr. Vlastimila Venclíka

V úterý 19. září byly předány ceny VIA Bona pro dárce pod záštitou amerického velvyslance Williama Cabanisse v jeho rezidenci. Cenu VIA Bona uděluje již devátým rokem Nadace VIA. Příkladné dárce ve čtyřech kategoriích vybírala hodnotící komise z téměř 50 nominovaných firem a individuálních dárců z celé České republiky.

více informací

11. září 2006 / DONA linka slaví 5. narozeniny

Dne 11. září uplyne pět let od okamžiku, kdy občanské sdružení Bílý kruh bezpečí zahájilo provoz DONA linky, která od té doby na čísle 2 51 51 13 13 poskytuje v nepřetržitém provozu informace osobám ohroženým domácím násilím.

více informací

06. září 2006 / Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. završují společný pětiletý projekt

Praha, 6. září 2006 – Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. dnes představují výsledky druhého, srovnávacího reprezentativního výzkumu o domácím násilí v České republice. Výzkum nabízí srovnání aktuální situace s rokem 2001, kdy agentura STEM uskutečnila pro Philip Morris ČR a.s. a Bílý kruh bezpečí tentýž výzkum v ČR poprvé.

více informací

04. září 2006 / Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestných činů již 15 let

Praha, 4. září 2006 – Na den přesně před 15 lety vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR. Za dobu své existence vybudoval 9 pracovišť, svou pomoc poskytl ve více než 27 000 případů nejen obětem, ale také pozůstalým a svědkům a podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které pomáhají v ČR zlepšit postavení poškozených v trestním řízení.

více informací

14. srpen 2006 / Vykázání podle nového zákona již za necelých 5 měsíců

První lednový den roku 2007 Česká republika zásadně změní svůj přístup k problematice domácího násilí. V tento den nabude účinnosti zákon 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím v České republice.

více informací

01. srpen 2006 / Nová adresa pražské poradny

Od 1. srpna 2006 sídlí pražská poradna Bílého kruhu bezpečí na adrese U Trojice 2, Praha 5.

více informací

26. červenec 2006 / Výroční zpráva BKB 2005

Aktuální Výroční zprávu Bílého kruhu bezpečí za rok 2005 naleznete pod odkazem O nás - Výroční zprávy.

více informací

23. červen 2006 / Letní provoz poboček BKB v Pardubicích a v Plzni

Pardubická pobočka BKB bude celý červenec z důvodu stěhování zavřena. Od 1.8. 2006 vám bude k dispozici na nové adrese: ul. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, objekt č. 15, 1. patro. Otevřeno bude každé úterý od 17 do 19 hodin.

Plzeňská pobočka BKB od 4.7. do 29.8. 2006 má omezený letní provoz každé úterý od 14:30 - 15:30 hodin.

více informací

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."

Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21.4.2009